Nieuws

Zondag 26 Februari 2012

Beste vrijwilligers AA-Drink NK Indoor Meerkamp,

Onze NK van 18 en 19 februari 2012 ligt al weer een week achter ons.

Jullie kwamen met een lachend gezicht en jullie verlieten OMNIsport op zaterdag dan wel zondag ook weer met een lachend gezicht. Van velen hoorde ik de opmerking ‘tot volgend jaar’! 

Van alle kanten, Atletiekunie, Technisch Gedelegeerden, de wedstrijdleiding, de scheidsrechters van buiten onze Regio, de ‘bobo’s  op het bordes, het publiek en zeker ook de atleten was er louter tevredenheid over de inzet van de vrijwilligers. Professioneel, toegankelijk, enthousiast , gedisciplineerd, correct werkend, en zo kan ik nog een aantal kwalificaties noemen die ik hoorde!

Er is dan ook alle reden voor mij om jullie namens de ACIJ (Atletiek Commissie IJsseldelta) te bedanken voor jullie inzet tijdens  deze Indoor.

Tijdens de afsluiting op zondagmiddag heb ik bekend gemaakt dat Janny Stevens een stapje terug doet. Haar plaats als secretaris en coördinator vrijwilligers wordt ingenomen door Bea Nugter!

Ik heb Janny namens jullie bedankt met een bos bloemen. 

Volgend jaar staan we voor de 5e keer op de rol de NK Indoor Meerkamp te organiseren. Het spreekt vanzelf, hoewel de datum nog niet bekend is, dat ik jullie vraag het weekend vrij te houden om vrijwilliger te zijn tijdens die Indoor!

Nogmaals van harte bedankt voor jullie inzet!

Namens de commissie,

Jan Scheers

voorzitter

 Bekijk alle nieuws berichten