Nieuws

Woensdag 4 Februari 2015

Reglementen  

De reglementen voor de Regio medaille, competitie en Meerkamp zijn aangepast. 

Alle Regio verenigingen hebben unaniem ingestemd met de voorstellen en veranderingen. Op dit      moment wordt aan de lay-out gewerkt. Aan het               verzoek van de verenigingen om ook weer enkele fysieke exemplaren te mogen ontvangen zal voldaan worden.

JURY

Inzet van (hulp) juryleden bij de medaille-wedstrijden is herzien en met ieders instemming is er een besluit genomen om een staffel in te voeren.

Elke bezoekende vereniging neemt 1 (hulp)jurylid mee en geeft de naam gelijk met de aanmelding op zodat rekening gehouden kan worden met de voorkeur in welke groep dit (hulp)jurylid ingezet wil worden (meedraaien groep eigen kind)

STAFFEL naar aantal opgegeven atleten:
15 t/m 29-  2(hulp)juryleden – 30 t/m 44 – 3 (hulp)juryleden – 45 t/m 59 4 (hulp)juryleden 60> atleten 5 (hulp)juryleden.

Een organisatie kan bij onvoldoende aanmeldingen de naam van de vereniging op de juryindeling vermelden indien men krap zit of een tekort heeft aan jury.

 

Junioren Medaillewedstrijden

Het programma voor de (A) B/C/D junioren is aangepast naar wens van de verenigingen om jongens/meisjes per wedstrijd dezelfde onderdelen aan te bieden. Bij alle wedstrijden wordt met ingang van 2015 Elektronische tijdwaarneming ingezet. Gezien het gunstige financiële resultaat van de Regio zijn de inschrijfgelden niet verhoogd. 

Pupillen medaillewedstrijden.

Op verzoek is er voor de A-Pupillen de estafette 4x60 meter (facultatief) in het programma opgenomen. Voor de JPA  in het B-programma en voor de MPA in het A programma. De estafette zal aan het eind van de wedstrijd gelopen worden.

Limieten.

Juniorenwedstrijden, daarvoor zijn de handtijden omgezet naar ET tijden. Alle andere limieten dateren van februari 2014.

Pupillenwedstrijden, de limieten zijn herzien naar de resultaten 2014.

Pupillencompetitie –Athletics Champs.

De opzet en uitvoering zijn conform 2014.

Aandachtspunt inschrijvingen via Atletiek.nu de Organiserende verenigingen zullen de
secretariaten vroegtijdig op de hoogte stellen. Zievoor meer info reglement D.2  

DSM Baancircuit  IJsseldelta

Het DBIJ voorziet nog steeds in een behoefte. De veranderingen die vorig jaar zijn door-gevoerd zijn op wat kleine punten aangepast. Dit jaar worden de wedstrijden enkel binnen de Regio IJsseldelta georganiseerd. Na een paar jaar afwezigheid is AV de Gemzen weer “terug” en heeft AV NOP de“plek”van Athlos ingenomen.

Run2Day continueert de sponsoring (Run2day toptien).  

Alle 5 wedstrijden zijn “losse” wedstrijden met extra en soms 3-voudige dagprijzen. Tijdens de zaterdag wedstrijden hebben de atleten 6 pogingen (t.w 3 en de beste 8 nogmaals 3 pogingen.

 Gelders/Overijsselse Kampioenschappen

Het (O)GOK C/D individueel wordt op 6 juni door AAV SISU in Almelo georganiseerd.
Het (O)GOK Meerkamp C/D is op 13 en14 juni bij A.V. Daventria in Deventer.

N.B.  Voor 2016 kunnen organisatoren voor de GOK’s zich aanmelden echter heeft A.V. Daventria nog wel een optie op het GOK Meerkamp 2016.

Overig

- Sluitingsdatum uiterlijk  14 dagen voor de wedstrijd ( i.v.m. Chronoloog)

- Tijdig voldoende wedstrijdofficials benaderen

- Chronologen uiterlijk 1 week voor de wedstrijd    op de website plaatsen.

-  Ook dit jaar zijn 3wedstrijdleiders weer bereid gevonden de chronologen te toetsen.

Zie hiervoor de adressenlijst.Bekijk alle nieuws berichten