Nieuws

Donderdag 26 Januari 2017

REGIO NIEUWS IJSSELDELTA  januari 2017

Regio

Er was geen aanleiding om een Regio overleg  te houden. Aansluitend aan het kalenderoverleg is er informatie verstrekt  waarbij de grootste wijzi-gingen de Pupillen competitie betreft.

 16 november werd het 20 jarig lustrum gevierd.

Op deze avond werden Marjan Jonker en Teunis vd Brink gehuldigd voor Regionale en Interregionale werkzaamheden.

Zij ontvingen de Atletiekunie erespeld.

Reglementen  

De reglementen voor de Regio medaille en Meerkamp  worden momenteel aangepast en zullen dit jaar op de website van de Regio gezet worden. Tevens ontvangen alle verenigingen deze via de e- mail.

Medaillewedstrijden

De pupillen medaillewedstrijden – geen veranderingen ten opzichte van 2016.

De laatste wedstrijd zal mogelijk een gecom-bineerde wedstrijd zijn bij Flevo Delta als Isala ’96 op die datum een VB wedstrijd toegekend krijgt.

Junioren medaillewedstrijd is een wedstrijd voor alle junioren waar enkel junioren van verenigingen uit Regio IJsseldelta kunnen deelnemen.

D- junioren ontvangen naast de medaille een diploma

 

Pupillen Competitie (Athletics Champs)

Voor de deelnemers is deze wedstrijd gelijk aan 2016. Deze wedstrijden worden vanaf nu Landelijk aangestuurd door de Atletiek Unie ( afdeling wed-strijdatletiek)

Tessa heeft de taak Regio coördinator Athletics Champs overgedragen aan Ad Luykx.

Hij zal de verenigingen informeren over de ontwikkelingen t.a.v. AC. Teunis zal de AC taken

nog op zich nemen gelijk aan voorgaande jaren.

 De Regio heeft het standpunt ingenomen dat de atleetjes net als voorgaande jaren tijdens de finale een herinneringsmedaille ontvangen indien zij aan 3 van de 4 wedstrijden hebben deelgenomen.

Financiën

De financiële administratie is gecontroleerd en in orde bevonden. Ondanks de extra kosten Athletics Champs is er een plus van € 500.

Dank aan de penningmeester voor correcte verwerken en bewaken van de Regio financiën.

Betalingen/inschrijvingen

    Er kan  NIET individueel ingeschreven en   Betaalt worden voor  Regiowedstrijden.

    Maakt  de organisatie gebruik van atletiek.nu, dan kiest de organiserende vereniging binnen atletiek.nu voor alleen inschrijven per vereniging (individueel en als ouder  worden    uitgeschakeld). Gebruikt de organiserende vereniging andere wedstrijdadministratie  software, dan dient men in te schrijven middels een A-formulier          

Vergoedingen

   Deze worden voor 2017 als volgt aangepast :

   Junioren medaillewedstrijd € 550 (was €450) ET verplicht !

   Pupillen medaillewedstrijd € 300 (was €250)

  DSM baancirciut.

Deze worden (nog) op een zelfde wijze uitgevoerd als voorheen. Er is behoefte aan veranderingen en de commissie doet een oproep aan de verenigingen om m.n. atleten te motiveren om mee te gaan praten over de toekomst van de DBIJ.

-      Alwin stelt het programma vast

-      Mireille zal bij de meeste wedstrijden aanwezig zijn voor de Top 10.

-      Janny zal de sponsoren benaderen.

-      mogelijk is Ronald inzetbaar als microfonist bij de meeste wedstrijden.

ET/EDM  alle organisaties zorgen zelf voor de inzet van ET en EDM.

Unaniem is de wens om weer flyers te laten drukken, deze zullen ook gemaild worden naar de verenigingen. Nadrukkelijk verzoek aan de verenigingen om deze ook zichtbaar voor de atleten op te hangen!

A – Pupillen Meerkamp

De wens om deze weer te integreren bij het GOK Meerkamp is helaas niet mogelijk.

Deze wedstrijd wordt op 13 mei  georganiseerd door Flevo Delta.Bekijk alle nieuws berichten